send link to app

Civiport


4.8 ( 3568 ratings )
생산성
개발자: Widian Oy
비어 있는

Civiport is a location aware ticket system for non-emergency purposes.

Civiport-sovelluksella voit jättää havaintoraportin asioista, jotka eivät ole kuten niiden pitäisi olla. Civiport ei ole tarkoitettu hätätilanteisiin.
Sovelluksen käyttö edellyttää testitunnusta.